kontakt

Upisi

Za Tečaj, koji Vi odaberete, upisi završavaju pet (5) dana prije njegova početka.

telefonom ili online formom

tel.: (01) 2450 904
mob.: (091) 5136 794

radnim danom od 10 do 18 sati

Kod telefonskoga upisa naputit ćemo Vas o uplati uključujući i o uplati akontacije (vidjeti niže).

Adresa i žiro-račun

Pomak

I. Ferenščica 45
10 000 Zagreb

ž.r.: 2360000-1100855210

IBAN HR8123600001100855210